Nakon što je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK zapečatila školu Vita Plus i Visoku međunarodnu školu Cazin, Klub zastupnika SDA u Skupštini USK uputit će Vladi USK inicijativu za reviziju svih diploma uposlenika javne uprave, te kantonalnih javnih preduzeća i ustanova, stečenih u ove dvije škole. Prioritet trebale bi pri tom imati diplome osoba koje su radni odnos zasnovale tokom 2019. godine, a to zbog brojnih zapošljavanja koje je u tom periodu izvršila vladajuća koalicija predvođena A-SDA.

Zastupnik SDA Almin Handanagić je i ranije uputio inicijativu u kojoj traži reviziju diploma uposlenih u svim kantonalnim organima uprave i svim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač kanton. Ona nikad nije razmatrana, a umjesto nje Vlada USK je preko Ministarstva pravosuđa i uprave USK pokrenula svoju krnju inicijativu iz realizacije koje je poptuno isključeno jedino nadležno i stručno po tom pitanju Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK. Na kraju, čak ni ta krnja inicijativa nije provedena, a kao rezultat toga u kantonalnim institucijama dan danas radi pozamašan broj kadrova koje je „obrazovao“ član vladajuće A-SDA Admir Hadžipašić. Nastavljeno je i primanje u radni odnos apsolvenata njegovih škola.

Obzirom da je otrivena u novinarskoj provokaciji Afera „Diploma“ vezana za Centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ iz Sanskog Mosta, te da je nakon Akcije „Pero“ i Cazin postao sinonim za prodaju diploma, na Vladi USK počiva velika odgovornost da skine s našeg kantona teret inkubatora kadrova sa nezakonito stečenim zvanjima.