SDA s ponosom čestita narodu Bosanske Krajine dan formiranja 5.Korpusa Armije R BiH.

Posebne čestitke upućujemo porodicama bosanskih šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima.

Svakako da će naša bliža historija u sjećanjima budućih pokoljenja biti obilježena ovim značajnim događajem.

Upravo ovih dana djelimo radost sa svima onima koji su dali iskren doprinos u stvaranju i jačanju  5. Korpusa Armije R BiH.

Ovo su dani kada je naša nacija  izrazito ponosna na bosanske šehide i pale borce koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine.

Važnost osnivanja  5. Korpusa Armije R BiH je u činjenici da su ovi historijski datumi, naši simboli odbrane Bosne od agresije i opstanka Bošnjaka kao naroda.

Delegacija SDA USK  koju su činili Klub SDA u skupštini USK, komadanti Armije R BiH Amir Avdić i Hamdija Abdić -Tigar su obišli spomen obilježje na Humcima i muzej 5.korpusa čiji je osnivač rahmetli Mehrudin Dedić.