Asocijacija žena SDA organizovala iftar za postače Bihaća